Algemene voorwaarden & Privacy

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Studio Kvinna:

Bestellen & Betalen
Het minimale orderbedrag is € 7,50, dit om het leuk en haalbaar te houden. Met het plaatsen van een bestelling en het aanklikken van de knop ‘Bestelling plaatsen’ gaat de klant met Studio Kvinna een betaalverplichting aan.

Verzending & Levering
Na ontvangst van je bestelling verzendt Studio Kvinna deze altijd binnen 5 werkdagen, maar vaak al binnen 48 uur. Kosten voor verzending vind je hier.

Bedenktijd, Herroeping & Retourneren
Indien de bestelling niet aan je wensen voldoet, dan kun je, zonder opgaaf van reden, binnen 14 dagen ruilen of retour zenden. Neem z.s.m. contact op met Studio Kvinna via e-mail of het contactformulier. Je ontvangt instructies voor de retourzending per mail.
Als deze instructies in acht worden genomen en het artikel verkeert in goede, originele staat, dan wordt de aankoopwaarde binnen 5 werkdagen na ontvangst van de retourzending teruggeboekt. Kosten voor de retourzending zelf zijn voor de klant.

Studio Kvinna behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te compenseren wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt of wanneer het artikel ten gevolge van de retourzending is beschadigd. Studio Kvinna behoudt zich voorts het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer de artikelen niet binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling zijn geretourneerd.

Uitsluiting van herroeping
Producten vervaardigd op specificaties van de klant, die niet geprefabriceerd zijn en worden vervaardigd op basis van individuele keuze of beslissing zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Klachten & Conformiteit
Heb je een klacht over een artikel gekocht bij Studio Kvinna? Dien deze in per mail. Graag voorzien van een duidelijke omschrijving en beeldmateriaal. Binnen een termijn van 5 werkdagen wordt contact met je opgenomen over de klacht. In overleg wordt bepaald wat, ook gezien de conformiteit, redelijk en wenselijk is.

Annuleren 
Een (deel van een) bestelling kan zonder opgaaf van reden geannuleerd worden na betaling en voordat verzending plaats vindt. Het aankoopbedrag wordt minus de administratie- en transactiekosten (€ 2,50) binnen 5 dagen terugbetaald.

Garantie
Studio Kvinna staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en aan de in het aanbod vermelde specificaties voldoen. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen. Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage of die zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van de klant vallen niet onder de garantie.

Overmacht
Studio Kvinna is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan bedrijfsstoringen bij Studio Kvinna en transportstagnatie.

Privacy
Studio Kvinna geeft geen persoonsgegevens van klanten aan derden door. Zij gebruikt klantgegevens enkel ten behoeve van het verwerken van de bestellingen.

Intellectueel eigendom
Alle ontwerpen zijn van de hand van Femke Hesselink voor Studio Kvinna. Zij behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Tekst- en beeldmateriaal van deze site mogen alleen gebruikt worden met uitdrukkelijke toestemming van Studio Kvinna.